Medlemskap Aspö Tennisklubb

Vad får jag som medlem?

Medlemskap ger medlemmen:
  • Rätt att delta i föreningens idrottsliga och sociala verksamhet
  • Rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • Rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Hur blir jag medlem?

Enklast är att registrera dig eller din familj i ATKs webbtjänst “medlemsservice”: https://medlem.aspotennisklubb.se/
Du kan också skicka ett email tilll: info@aspotennisklubb.se
Du blir medlem efter styrelsens godkännande.

Vad är årsavgiften?

Årsavgiften är följande:
  • Familj (föräldrar och deras barn till och med 18 år), 200 kr.
  • Senior, 100 kr.
  • Junior (till och med 18 år), 50 kr.
Medlemsavgiften betalas i “medlemsservice”: https://medlem.aspotennisklubb.se/, enligt information under “saldo”.
Medlemmar som inte har betalat årsavgiften under de senaste två åren bedöms har begärt utträde ur föreningen.

Hur ändrar jag mitt medlemskap?

Du behöver ändra ditt medlemskap om du ändrar familjestatus eller om du fyller 19 år.
Du kan ändra ditt eller dina familjemedlemmars medlemskap under “konto” i ATKs webbtjänst “medlemsservice”: https://medlem.aspotennisklubb.se/

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

För att avsluta ditt medlemskap, skickar du ett email tilll: info@aspotennisklubb.se
Medlemmar som inte har betalat årsavgiften under de senaste två åren bedöms har begärt utträde ur föreningen.

Frågor

Frågor eller kontakt sker enklast via email tilll: info@aspotennisklubb.se
Styrelsen, Aspö Tennisklubb